Forside

ØNSKER ODSHERRED PÅ VERDENSKORTET

Filmlandet Odsherred er et projekt der bygger på et ønske om at forene erhvervslivet, kulturlivet og uddannelsesinstitutioner om det fælles mål, at uddanne og danne unge som gamle og skabe en kommunal identitet, bygget på film og derved sætte Odsherred på verdenskortet som filmland.

Hvem

Filmlandet – Odsherred                                                 

   

Filmlandet er en reaktion på et behov for at integrere så mange unge mennesker i en kreativ proces som muligt. Dette gør vi ved at uddanne unge mennesker i film – og alt hvad dette indebærer. Vi tilstræber os på, at så mange unge som overhovedet muligt arbejder sammen om det samme projekt; nemlig at producere film på professionelt niveau og lade unge mennesker tage ved lære af denne proces. 

Uddannelse er grundstenen i Filmlandet. Det at tilbyde en så bred vifte af muligheder til unge er en essentiel værdi for Odsherred. Derudover understøttes Filmlandet af frivillige, da kulturen i Filmlandet netop ligger op til, at vi alle ser værdien i at samarbejde om at føre projektet ud i livet.

De seneste år er de kunstneriske uddannelser blevet kraftigt nedprioriteret fra politisk side, hvilket har konsekvenser for et område som Odsherred. I Odsherred er netop kunst og kultur en lokal grundværdi og et sted hvor mange, i dag verdensomspændende, foretagender har sine rødder. 

Filmlandet er på mange måder en fortælling om et sted, hvor drømme bliver til virkelighed og hvor uddannelse og iværksætteri forenes i det fælles mål at uddanne unge mennesker i Odsherred, såvel som resten af Danmark, i film. 

Filmlandet har til formål at skabe flere jobs, bosætning og brobygning samt at uddanne flere unge indenfor film. Vi ønsker at skabe netværk mellem kultur, erhvervsliv og uddannelse og lade dem gavne hinanden i samarbejde om at løfte Odsherred til sin status som filmland.

Hvad

Odsherred Filmakademi (OFA) 

I 2018 åbner OFA med en lang række tilbud på uddannelsesfronten. 

OFA er institutionen som binder alle instanser og projekter i Filmlandet sammen. Herfra administreres og undervises der. 

Undervisningen er tosporet, så det både er muligt at uddanne unge som gamle i et kursusforløb, hvor interne og eksterne fagpersoner vil stå for undervisningen. 

Derudover er OFA i tæt samarbejde med Odsherreds Gymnasium, hvor deres nye HF-linje i tråd med Filmlandet, har fokus på medie og samfund. 

OFA er et akademi som arbejder i synergi med andre uddannelsesinstitutioner og tilbud i Odsherred og omegn med det formål at forbedre vores egen undervisning. 

Det er hertil vigtigt, at en uddannelsesinstitution som OFA rummer så mange forskellige mennesker som muligt, da det netop er formålet, at film skal være midlet til at få selv de mest utilpassede i uddannelse. 

Filmlandet og OFA er kendetegnet ved to spor: Erhverv og uddannelse. 

Uddannelsessporet er delt mellem et grundskoleforløb til efteruddannelse på professionelt niveau.

 • - Odsherred filmakademi (OFA) – Kursusforløb/uddannelsesforløb med afsluttende eksamen.
 • - Alle skoler i Odsherred har film på skemaet/åben skole.
 • - HF/gymnasium har filmlinjer.
 • - Fritidstilbud i Ung i Odsherred (UiO).
 • - Kursusvirksomhed for filmfolk: efteruddannelse, masterclass, temaworkshops m.m. 
 • - Kompetenceforløb til lærere.
 • - Digital dannelse.

Erhvervsspor – iværksætterpotentiale – mindre nichevirksomheder: 

 • - Produktion: spillefilm, reklamefilm, kommunikation etc. 
 • - Service (f.eks. catering, lokationservice, teknik, lys, lyd, casting, transport, rekvisitter m.m.).
 • - Kommunikationsbranchen.
 • - Udvikle forretningsmodel - bæredygtigt projekt.

Administrering og arbejdsfordeling

Filmlandet er organiseret i en styregruppe, som har til ansvar at drive realiseringen af projektet herunder; hjælpe med at udvikle og facilitere projekter, skaffe fondsmidler, planlægge de årlige arrangementer samt formidle de gode fortællinger. 

Styregruppen samarbejder tæt med et advisory-board bestående af fagkyndige filmfolk, private erhvervsdrivende og repræsentanter fra kommunen (Odsherred). Dette sikrer, at alle interesseområder bliver inddraget og tilfredsstillet, samt at projektet opnår den diversitet, vi ønsker. 

Advisory-boardet og styregruppen har løbende møder og bliver konsulteret med de beslutninger der bliver truffet i forbindelse med opstartsfasen samt den videre drift af filmlandet. 

Ovenstående arbejde udføres bl.a. i samarbejde med eksterne konsulenter m.m. 

Hvor

Vision

Før Ole Olsen i 1906 stiftede Nordisk Film, som vi kender det i dag, var der ingen der havde forventet at denne ordblinde dreng fra Odsherred nogensinde ville overleve i et, allerede på det tidspunkt, akademiseret Danmark.  

Men film tillod ham at være original, og det gav ham mulighed for at specialisere sig indenfor et område, hvor det at være anderledes til tider kan være en fordel. 

I Filmlandet favner vi alle. Både folk med akademiske uddannelser, dem der er ved at uddanne sig, dem der ikke vil eller kan, skal kunne indgå i OFA og integreres i Filmlandet. 

Vores klare ambition er, at de filmiske produkter Filmlandet skal producere, skal være på lige fod med de store filmselskaber og filmskolers. Dette vil kunne gøres muligt ved hjælp af et tæt samarbejde med professionelle filmfolk som undervisere samt de omkringliggende uddannelsesinstitutioner. 

Om fire-fem år ønsker vi at kunne råde over et større område i Odsherred som f.eks. Annebergparken ved Nykøbing Sj. og herfra undervise samt drive filmlandet. 

Lad os uddanne kunstnerisk og lad os gøre det sammen.